Piekarnia dawniej i dzisiaj


Piekarnia rozpoczęła działalność w okresie XX-lecia międzywojennego